Việt Nam là điểm đến đầu tư công nghệ và tiềm năng để đầu tư trí tuệ nhân tạo

Theo Tiến sỹ Andrew Ng, Việt Nam là điểm đến đầu tư AI rất tiềm năng. Do vậy, Landing AI, Công ty do ông sáng lập có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với các doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục.