Đã tích hợp 36 triệu dữ liệu thẻ BHYT lên thẻ Căn cước công dân gắn chip

Bộ Công an đã phối hợp với BHXH Việt Nam thực hiện tích hợp 36 triệu dữ liệu thẻ BHYT lên CCCD gắn chip.