Hoạt động du lịch tại nhiều địa phương khởi sắc trở lại

Theo Tổng cục Thống kê, một loạt địa phương như Hà Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Khánh Hòa,… đã thu hàng ngàn tỉ đồng trong quý I/2022 nhờ mở cửa du lịch. Tổng thu từ du lịch của cả nước 3 tháng đầu năm ước đạt 111,2 nghìn tỷ đồng.