Dược sĩ Việt ở Đức hướng dẫn cách phân biệt F0 nhiễm Omicron và F0 nhiễm biến thể Delta

Hai đặc điểm khác biệt nhất để phân biệt bản thân nhiễm Delta hay Omicron chính là mất khứu giác và vị giác. Đối với Omicron người bệnh hầu hết không gặp tình trạng này.