Quá trình cấp "hộ chiếu vaccine" từ ngày 15/4 sẽ được thực hiện như thế nào?

Dự kiến, từ ngày 15/4 tới, Bộ Y tế sẽ cấp “hộ chiếu vaccine” cho người dân. Theo đó, "Hộ chiếu vaccine" sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid, hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.