Công ty CP Cokyvina: Nhiều sai phạm trong công tác lãnh đạo

Vừa qua, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị nhận được đơn kiến nghị của các cán bộ và cổ đông công ty CP Cokyvina về những sai phạm trong hoạt động quản lý kinh tế, quản lý nhân sự của ông Lý Chí Đức - Tổng Giám đốc Công ty này.