Triển khai thí điểm đầu số tiếp nhận phản ánh cuộc gọi rác, có dấu hiệu lừa đảo

Từ ngày 1/11/2022, Bộ TT&TT sẽ triển khai thí điểm tổng đài 156 tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua hai hình thức thoại và tin nhắn. Đây là đầu số được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động.