Thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, những người chưa có CCCD gắn chip thì sao?

Ngày 28/2, Bộ Y tế ra Công văn 931/BYT-BH hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, trong đó cho phép dùng CCCD gắn chip thay cho thẻ BHYT.