Áp thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội trong thách thức

Trong những vấn đề kinh tế vĩ mô nổi lên gần đây, một câu hỏi lớn được nhiều doanh nghiệp FDI quan tâm là: "Việt Nam làm thế nào để giữ chân các nhà đầu tư lớn khi chính sách thuế tối thiểu toàn cầu được hơn 140 nước đồng thuận sẽ có hiệu lực từ 1/1/2024".