Hội nghị toàn quốc về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Sáng 25/4, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu UBND tỉnh, thành phố và 701 điểm cầu quận, huyện trên cả nước với hơn 19.000 đại biểu tham dự.