Giới thiệu dự án "PNEUMA – Hơi thở cuộc sống"

PNEUMA – Hơi thở cuộc sống là một dự án phát triển cộng đồng thông qua các sự kiện qua giao lưu bảo tồn & phát triển văn hóa – du lịch, di sản Việt; đồng thời, kết hợp xúc tiến giao thương, giới thiệu các sản phẩm vùng miền giữa các doanh nghiệp toàn quốc, cùng vươn ra thế giới; đào tạo, chia sẻ, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số quốc gia để kịp hội nhập với xu thế phát triển công nghệ toàn cầu.