Việt Nam là một trong những điển hình về kiểm soát dịch bệnh

Đó là đánh giá của ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam về công tác kiểm soát dịch Covid-19. Ông Nitin Kapoor cũng đánh giá cao những chính sách phục hồi kinh tế - xã hội của Chính phủ Việt Nam và cho rằng, quyết định mở cửa là vô cùng kịp thời.