Không còn là đề xuất, đã có tỉnh đầu tiên cho F0 đi làm

Long An là tỉnh đầu tiên mở cửa phục hồi sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế ngay khi vừa cơ bản khống chế dịch bệnh. UBND tỉnh cũng đã ban hành quy định tạm thời cho phép các trường hợp F0, F1 được đi làm.