Người Việt từ Ukraine về nước không cần test COVID-19

Sở Y tế Hà Nội nhất trí việc không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2, xác nhận đã tiêm chủng vaccine trên các chuyến bay sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine.