Bộ trưởng Bộ TT&TT: Năm 2024 là năm ứng dụng mạnh mẽ AI và trợ lý ảo

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2024 sẽ ứng dụng mạnh mẽ AI và trợ lý ảo, từ đó giải phóng con người vào những việc thú vị hơn.