Nỗ lực làm đồ chơi từ vật liệu tái chế của các nhà sản xuất trên thế giới

Mattel - nhà sản xuất búp bê Barbie đang cố gắng giúp giảm khủng hoảng ô nhiễm nhựa bằng 33 món đồ chơi thân thiện với môi trường.