Hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường KHCN, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030.