Nguồn nhân lực logistics mới đáp ứng 40% nhu cầu

Việt Nam đang có hơn 3.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực logistics nhưng nhân lực logistics mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu.