Cảnh báo nguy cơ tấn công mạng vào các hệ thống Việt Nam từ lỗ hổng bảo mật mới

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ tấn công mạng vào các hệ thống Việt Nam từ lỗ hổng bảo mật mới.