Đổi mới công nghệ sản xuất vaccine thú y bằng công nghệ nuôi cấy tế bào và phôi trứng

Trước những nhu cầu rất lớn của thị trường, Công ty Cổ phần dược Hanvet đã triển khai thành công dự án “Đổi mới công nghệ sản xuất vaccine virus thú y đạt chuẩn GMP – WHO bằng công nghệ nuôi cấy tế bào (Micro carrier) và phôi trứng”.