Thách thức trong triển khai COP26: Thiếu cơ chế minh bạch cung cấp tài chính từ các nước phát triển

Chia sẻ về thách thức trong triển khai COP 26, TS. Nguyễn Thị Diệu Trinh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng triển khai COP26 còn thiếu cơ chế minh bạch cung cấp tài chính từ các nước phát triển.