Gỡ khó cho doanh nghiệp trong làn sóng Covid-19 lần thứ 4

Trước những khó khăn đối với doanh nghiệp trong làn sóng Covid-19 lần thứ 4, theo Bộ Công Thương, cần tiến hành một số giải pháp cấp bách để gỡ khó cho các doanh nghiệp, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để ổn định kinh tế, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.