ACBS: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt trong 6 tháng cuối năm

Trong báo cáo cập nhật vĩ mô quý 2/2022 vừa phát hành, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) dự báo, nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt trong khoảng 7,1% - 10,4% trong 6 tháng cuối năm 2022 và 6,8% - 8,5% trong cả năm 2022.