Biến động lãi suất trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng tới doanh nghiệp như thế nào?

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khiến cho nền kinh tế "lao đao", đặc biệt là đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề trong việc xoay vòng vốn. Do đó, thị trường cho vay vốn đang có những chuyển biến liên tục cả thị trường huy động lẫn vay vốn.