Có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp rung lắc điều chỉnh?

Dòng tiền đầu cơ đang hoạt động khá sôi động ở thời điểm hiện tại.