Những ai được hưởng hỗ trợ vay từ chương trình tín dụng hơn 38.000 tỷ đồng?

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023) với tổng nguồn vốn hơn 38.000 tỷ đồng.