Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Những năm qua, Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất trong khu vực ASEAN.