Nhiều huyện ở Hà Nội sẽ có thêm khu công nghiệp mới

Sau nhiều năm không có thêm các khu công nghiệp (KCN) mới, Hà Nội sẽ thành lập thêm 2-5 khu công nghiệp mới trong thời gian tới đây.