4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu hơn 3,2 triệu tấn xăng dầu

Bốn tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 3,26 triệu tấn xăng dầu với tổng kim ngạch đạt 2,77 tỷ USD, giảm 4,8% về lượng và 16,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái