Liệu cơ hội sinh lời có còn sau những điều chỉnh mạnh từ TTCK?

Đa dạng hóa danh mục để mua thêm cổ phiếu cũng là chiến lược hợp lý phù hợp trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang dần hồi phục.