Xử lý vi phạm là yếu tố tích cực cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, làm tăng niềm tin của nhà đầu tư

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia chứng khoán, kinh tế và nhà quản lý, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện tại, việc xử lý vi phạm, có thể có những tác động tiêu cực nhưng về lâu dài, nó sẽ mang lại niềm tin cho nhà đầu tư và quan trọng, là yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.