Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 21 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Lương hưu là vấn đề nhiều người lao động quan tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy người lao động nghỉ hưu năm 2022, đã đóng 21 năm BHXH sẽ được nhận bao nhiêu lương hưu hàng tháng?