Thực hiện hơn 3.700 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý gần 3.500 tỷ đồng

Số liệu từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 15/02, đã thực hiện được 3.774 cuộc thanh kiểm tra. Ứớc tính tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra của toàn ngành Thuế là 3.485 tỷ đồng, bằng 103% so cùng kỳ.