Đề xuất đầu tư dự án nâng cấp 12km Quốc lộ 37 qua tỉnh Hải Dương

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hải Dương nghiên cứu và có ý kiến về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 đoạn từ Km87+403-Km99+680.