Những trường hợp nào được xác định là F0?

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ cùng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19.