Tiềm năng lớn của Indonesia trong phát triển ngành xe điện

Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cần thiết cho xe điện và các chính sách mở của Indonesia đang thu hút các nhà đầu tư toàn cầu và mang lại hiệu ứng tích cực cho các nước trong khu vực Đông Nam Á.