Hà Nội: Thông tin mới nhất kết quả giải trình tự gen 22 trường hợp tìm biến chủng Omicron

Theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội, toàn bộ mẫu bệnh phẩm Hà Nội gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gen đều là biến thể Delta, không phải chủng Omicron.