Phát triển Trường Đại học Hải Dương thành trường trọng điểm, đa ngành

Sáng 12/6, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương.