Bộ Y tế cho phép Hà Nội được sử dụng kết quả test nhanh để xác định F0

Đây là trả lời của Bộ Y tế, sau khi Sở Y tế Hà Nội đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên xác định người nhiễm Covid-19 và xác định tình trạng khỏi bệnh, cho xuất viện.