Thủ tướng yêu cầu tìm giải pháp đẩy lùi ca nặng và tử vong do COVID-19

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia, các nhà khoa học để có giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi ca nặng và tử vong do COVID-19.