Nỗ lực của những người "lính truyền tải” mang điện ra miền Bắc

Chủ trương chung của EVNNPT và Công đoàn ngành, cố gắng quan tâm tạo điều kiện và dành các nguồn kinh phí tốt nhất có thể cho người lao động, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho công nhân trong điều kiện nắng nóng gay gắt, bởi tính chất công việc áp lực cao.