Đề nghị xem xét thay đổi việc xét nghiệm SARS-CoV-2 với trẻ em đi máy bay

Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ Y tế xem xét lại quy định người chưa tiêm vắc xin phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay. Quy định này đang gây khó khăn, phiền toái cho nhiều gia đình có con nhỏ.