Tới năm 2025: 100% xã đặc biệt khó khăn sẽ có internet miễn phí

Theo Quyết định 2269 vừa được Chính phủ phê duyệt, từ nay đến hết năm 2025 các xã đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo... sẽ được cung cấp dịch vụ internet miễn phí.