Việt Nam thuộc top 5 nước đạt ngưỡng giảm phát thải carbon

Việt Nam là 1 trong 5 nước đạt được ngưỡng giảm phát thải carbon đề ra trong mục tiêu Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC), trong khi hầu hết các nền kinh tế khác đều phải đối mặt với khoảng cách lớn giữa tham vọng và hiệu suất thực tế.