Bộ Y tế: Tránh lạm dụng, lãng phí khi xét nghiệm Covid-19

Ngày 10/3/2022, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế, Y tế Bộ ngành, cơ sở y tế công lập và tư nhân trên toàn quốc thực hiện quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.