Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện dự thảo để ban hành chương trình phòng chống dịch mới

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2022. Tại phiên họp, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện dự thảo chương trình phòng chống dịch bảo đảm sát tình hình để sớm trình ban hành trong tuần này.