Kết nối cung - cầu tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ

Ngày 5/9, Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương vùng Đông Nam Bộ - Bình Dương năm 2023 được tổ chức tại Trung tâm triển lãm WTC Expo thành phố mới Bình Dương. Đây là sự kiện cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 diễn ra từ ngày 05/9 - 10/9/2023.