Hậu COVID, ai dễ mắc COVID kéo dài? Những người có 4 dấu hiệu sau cần đặc biệt cẩn trọng

Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã phát hiện ra 4 yếu tố nguy cơ của COVID kéo dài – nghĩa là những người có dấu hiệu này dễ mắc COVID kéo dài hơn.