Thu nhập của giáo viên lâu năm có bị giảm trong năm 2022?

Năm 2022, thu nhập của giáo viên lâu năm sẽ thay đổi ra sao?