Quyết liệt triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia

19/01/2022 08:56

Thủ tướng cho rằng, việc xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Phát biểu Hội nghị triển khai phát triển Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số nhấn mạnh, việc thực hiện đề án được xác định là một trong những nội dung quan trọng, có tính đột phá của Chương trình chuyển đổi số của Chính phủ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu Tổ Công tác triển khai đề án thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc quyết liệt các nhiệm vụ được giao; chủ động hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai. Kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

d1-1642557255.png

Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Ảnh VOV.vn

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các bộ ban ngành, các lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố. 

Đề án đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các chỉ tiêu cụ thể cùng với 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng năm và từng giai đoạn. Kèm với đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành của Đề án.

Theo đó, mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 05 nhóm tiện tích như sau: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và Phục vụ chỉ đao, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ rõ: "Các cơ sở dữ liệu này thì nó vẫn ở dạng giảm tải, mạnh bộ phận nào là bộ phận đó làm, nó chưa có sự kết nối, chưa có sự liên thông, đặc biệt chưa đảm bảo 4 tiêu chí là "đúng, đủ, sạch, sống" và cái quan trọng hơn là nó thiếu sự liên kết về đối tượng thông qua mã định danh, các trường thông tin chủ yếu như họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nên khi bắt đầu vào cuộc như chúng ta vừa điều tra triển khai hỗ trợ thì thấy rằng gặp rất nhiều khó khăn, để khắc phục tình trạng này chúng tôi thống nhất là trong tháng 02 này trước mắt là sáp nhập toàn bộ hệ thống của trường cơ sở dữ liệu về trẻ em, theo dõi quản lý thực hiện cái đó, hoàn thành toàn bộ cơ sở bảo hiểm thất nghiệp, hai là dự báo cung cầu lao động. Ba là cơ sở dữ liệu an sinh, chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp, cơ sở dữ liệu vấn đề lao động việc làm.”

d3-1642557298.png
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Ảnh internet

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định những nỗ lực của chúng ta trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng trong việc thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là: “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”.

Thủ tướng chỉ rõ, những kết quả đã đạt được thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công, sử dụng giấy tờ sang hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý toàn dân thông qua mã định danh cá nhân; Góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ, ngành và địa phương; Tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

Việc xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Trong thời gian tới Thủ tướng chỉ rõ: “Việc thực hiện Đề án được xác định là một trong những nội dung quan trọng, có tính đột phá của Chương trình chuyển đổi số của Chính phủ trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tôi yêu cầu Tổ Công tác triển khai Đề án thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc quyết liệt các nhiệm vụ được giao; chủ động hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai. Kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.”

Q.N