Hà Nội: Năm 2024 có 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội năm 2024.