Lợi ích của hóa đơn điện tử

Với việc sử dụng hóa đơn điện tử, lợi ích thấy rõ nhất là tránh tình trạng gian lận, mua bán hóa đơn, tránh việc sử dụng hóa đơn bất hợp phát, giúp tiết kiệm chi phí phát hành lưu giữ cũng như công tác có liên quan như hoàn thuế.