Số phận của các "thợ đào" và nhà đầu tư sẽ ra sao khi toàn bộ 21 triệu đồng Bitcoin bị đào hết?

Theo thiết kế ban đầu, sẽ chỉ có 21 triệu đồng Bitcoin có thể được khai thác. Đến nay, số lượng Bitcoin có thể đào chỉ còn 2 triệu. Điều gì sẽ xảy ra khi 2 triệu đồng Bitcoin này được khai thác hết?