Giá xăng so với thu nhập của Việt Nam cao hay thấp so với các nước trong khu vực?

Năm 2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 3.743 USD/người/năm. Hiện nay, giá xăng RON 95 của Việt Nam không cao hơn 26.830 đồng/lít. Vậy giá xăng so với thu nhập của Việt Nam sẽ cao hay thấp đối với các nước trong khu vực?