Thủ lĩnh dẫn dắt thị trường chứng khoán chuẩn bị gọi tên cổ phiếu ngân hàng?

Các chuyên gia cho rằng, thị trường năm 2022 sẽ tiếp tục đi lên nhưng sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm ngành, thậm chí là trong nhóm ngành.