Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 sẽ diễn ra từ 4/12/2023 - 10/1/2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1873/QĐ-BCT về việc tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023”. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 4/12/2023 đến ngày 10/1/2024 trên toàn quốc.