Honda CR-V giảm giá hơn 100 triệu đồng

Nhu cầu thị trường giảm cộng áp lực từ các lô xe mới sắp về khiến các đại lý Honda giảm giá CR-V mức hơn 100 triệu đẩy hàng tồn đi. Honda cho biết đây không phải chương trình chính hãng mà tự đại lý thực hiện.