Ngân hàng Nhà nước bổ sung các quy định phát hành thẻ điện tử.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã bổ sung các quy định liên quan đến việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch thanh toán cho hoạt động tiêu dùng, kinh doanh.