Phát triển công nghệ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Theo thông tin từ Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), trong những ngày gần đây, cơ quan này đã tập trung nhiều nguồn lực nhằm hoàn thiện các giải pháp, công cụ công nghệ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.