Phiên họp thứ nhất BCH Chi Hội Sinh lý học TDTT Khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chiều 14/04/2022, tại Hội trường giao ban Bệnh viện thể thao Việt Nam, Chi hội Sinh lý học Thể dục thể thao (TDTT) đã tổ chức họp Ban chấp hành phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027.