Tăng vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ quyết định tăng vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam lên hơn 5.281 tỷ đồng.