Sắp diễn ra Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam 2023

Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam 2023 sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay, tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội.