Nguồn cung dư thừa, DN phân bón tìm giải pháp gia tăng xuất khẩu

Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, với thực tế nguồn cung phân bón trong nước đã vượt nhu cầu, việc có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu là cần thiết.