Người lao động làm việc vào ngày giỗ tổ Hùng Vương sẽ được tính lương như thế nào?

Người lao động khi làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương sẽ được trả thêm lương cùng với lương ngày nghỉ lễ, tết.