Tính kết nối hoàn hảo gia tăng giá trị Shophouse Kosy Lita Hà Nam

Nằm trong khu đô thị mở Kosy Lita Hà Nam, dãy Shophouse mặt đường 28m sở hữu khả năng kết nối hoàn hảo, không chỉ kết nối tiện ích liên kết vùng mà còn kết nối không gian sống, cộng đồng cư dân ưu tú…