Bình Dương: Gói 10.000 chiếc bánh ủng hộ đồng bào miền Trung

Tại Bình Dương, có hàng trăm người dân đang chung tay khẩn trương gói 10.000 cái bánh chưng, bánh tét để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung.