Diệt đám rối thần kinh tạng: Chấm dứt đau đớn cho bệnh nhân ung thư

Phương pháp diệt đám rối thần kinh thân tạng giúp người bệnh ung thư thoát khỏi đau những cơn đau, đảm bảo sinh hoạt bình thường, nâng cao chất lượng cuộc sống.