"Chuyển đổi số đã len lỏi vào tất cả khía cạnh cuộc sống"

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 năm 2023 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".