Hướng dẫn chuyển đổi phác đồ thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV

Cục Phòng chống HIV/AIDS vừa có Hướng dẫn chuyển đổi phác đồ thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV trong mùa dịch Covid-19.