Chủ tịch Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng mới nhất: Dịch Covid-19 giảm rõ rệt, số bệnh nhân mắc mới giảm đáng kể

Ngày 8/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có Công văn số 5994/UBND-VHXH báo cáo với Thủ tướng Chính phủ những diễn biến mới nhất về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và thu phí dịch vụ xét nghiệm Covid-19.