Hà Nội: Không lo thiếu hàng hóa thiết yếu

Hà Nội đã đã chủ động chuẩn bị bố trí 1.920 địa điểm sẵn sàng trưng dụng làm kho dự trữ và điểm bán hàng lưu động, đó là những phương án từ UBND TP Hà Nội nhằm đảm bảo hàng hóa thiết yếu sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.