Khoa điều trị tự nguyện - Bệnh viện nhi Thanh Hóa: Môi trường y tế đáng để tự hào!

Mặc dù, mới đi vào hoạt động được hơn 2 tháng, thế nhưng những hiệu ứng tích cực từ gia đình và người bệnh đang tiếp thêm nhiều sức mạnh cho đội ngũ y bác sỹ khoa điều trị tự nguyện – Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.