Những dấu hiệu trẻ em mắc Covid-19 chuyển nặng cần báo ngay nhân viên y tế!

Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em mắc Covid-19 cần chú ý những dấu hiệu chuyển nặng của con để báo ngay nhân viên y tế.