Hà Nội: Lập 5 cơ sở điều trị F0 triệu chứng nhẹ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký các quyết định phê duyệt phương án thành lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại một số địa điểm.