Thanh Hóa: Khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.