Bộ Y tế công bố quy định về giá xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 9/11, Bộ Y tế đã có thông tư quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo đó, giá xét nghiệm SARS-CoV-2 được quy định trong 3 trường hợp cụ thể.