Người Việt lạc quan hơn về tài chính, nhưng vẫn lo ngại về sức khỏe

Người dân Việt Nam lạc quan về tình hình tài chính cá nhân, tuy nhiên gần như tất cả đều có những lo ngại liên quan đến việc quản lý sức khỏe của mình – theo khảo sát của Manulife.