CEO Pfizer quả quyết: “Mũi thứ 4 vaccine COVID-19 là điều cần thiết”, chuyên gia nói gì?

Giám đốc điều hành của hãng Pfizer vừa đưa ra thông tin những người đã tiêm 3 mũi vaccine COVID-19 của hãng này sẽ cần tiêm thêm mũi thứ 4.