Vì sao người lao động chưa mặn mà với BHXH tự nguyện?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện công bằng và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế số người tham gia loại hình bảo hiểm này còn khá khiêm tốn. Một câu hỏi đặt ra là vì sao người lao động (NLĐ) chưa mặn mà với BHXH tự nguyện và giải pháp nào để thu hút lực lượng lao động tham gia BHXHTN?