Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo từ số điện thoại quốc tế đang tấn công khách hàng

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi cảnh báo cuộc gọi từ nước ngoài, đề nghị không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại.