Thanh Hóa: Quy hoạch 1/500 dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương có đảm bảo theo Nghị định 49 của Chính phủ?

Loạt bài “Thanh Hóa: Cảnh báo rủi ro từ dự án Khu dân cư kết hợp công viên thể thao Đình Hương” đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ dư luận, đây là hồi chuông cảnh báo đối với những dự án chưa có đầy đủ tính pháp lý. Không những thế, đi sâu tìm hiểu, quy hoạch 1/500 của dự án này cũng đang bộc lộ những tiêu chí chưa đảm bảo theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ?