Quy định mới về mức phạt trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Trong đó, từ năm 2022 sẽ tăng mức phạt đối với hành vi lấy cắp thông tin thẻ ngân hàng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.