TP Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm tra đột xuất việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19

UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, mua bán, sử dụng các loại kit xét nghiệm và trang thiết bị y tế tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.