Công an TPHCM cảnh báo tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép

Công an TPHCM cảnh báo và đề nghị người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.