Nhiều quy định mới về thẻ ngân hàng, vay mua nhà có hiệu lực từ tháng 1/2022

Từ tháng 1/2022, nhiều chính sách mới về phát hành thẻ ngân hàng, vay vốn ưu đãi xây nhà, mua nhà sẽ có hiệu lực.