Đánh sập sàn giao dịch ảo giả danh sàn giao dịch quốc tế quy mô nghìn tỷ

Phòng An ninh kinh tế Công an Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, rất nhiều người đầu tư tham gia ở nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc, trong đó nhiều người đầu tư ở Hải Phòng. Số tiền của những người đầu tư vào sàn Hitoption rất lớn.