Người lao động cần cảnh giác khi nhận được tin nhắn lừa đảo thông báo nhận trợ cấp Covid-19

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa phát đi thông tin cảnh báo người lao động cảnh giác khi nhận được tin nhắn lừa đảo thông báo về việc nhận trợ cấp Covid-19.