Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Cục Thuế Hà Nội vừa có hướng dẫn thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với nhóm đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức.